ศิลปะสัจจะธรรมและชีวิต

ศิลปะสัจจะธรรมและชีวิต

ถ้าเกิดคุณไปดูรูปเขียนแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็ตัดสินว่าคุณนั้นไม่เข้าใจทางด้านศิลปะซึ่งเป็นเพราะว่าเขาให้คำนิยามจำกัดศิลปะคือรูปเขียนที่แต่ละคนนั้นได้ดูและหน้าที่ของเรานั้นมันคือการขยายคำจำกดความของคำว่าศิลปะในสมัยร่วมสมัยนี้เพื่อให้มากขึ้นไม่ใช่แค่Aesthetic ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ศิลป์ ผมคามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นอาชีพศิลปิน งานตัวนี้จะใช้คำว่าLife Specific ก็คือจะเป็นงานที่คุณเป็นมนุษย์หนึ่งคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาติอะไรอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นต้องอยู่แบบมีประสบการณ์ตรงแต่ตัวคุณองจะเข้าใจงานชิ้นนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ของประวัติศาสตร์

หรือของตัวในแต่ละบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องในยุคสมัยของเลาแต่มันเป็นสัจธรรมที่มันมีอยู่เหนือจิตสำนึกแต่ในจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นศิลปะหรือเปล่าแต่ว่าเรานั้นชอบวาดรูปแต่ตอนนั้นได้วาดรูปแล้วมันก็คืออีกหนึ่งวิชาวาดเขียนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ศิลปะก็ได้เพราะในสมัยเด็กเราไม่รู้หรอกว่าศิลปะนั้นมันคืออะไรใช่มั้ยและเพิ่งไม่กี่ปีมานี้ที่ได้รู้จักจริงๆว่าศิลปะจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่าแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันเป็นการวาดรูปและก็ยังเป็นการศึกษาเป็นการขายรูปได้ และไดรางวัลเป็นอาชีพมากว่า 

ศิลปะ คืออะไร 

มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของในการที่ยังมีชีวิตอยู่สัจจะ สัจจะความจริง ในกระบวนการนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมาตลอดเวลาแล้วทำให้เรานั้นเข้าใจสัจจะสัจธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเองหรือภายในธรรมชาติหรือในสังคมตัวที่เป็นสัจจะตัวนี้ที่เรานั้นค้นพบหรือว่ากระบวนการที่เรานั้นได้เข้าถึงมันสำหรับผมตัวนี้คือศิลปะไม่ว่ามันจะถูกยอมรับหรือไม่ยอดรับขายได้หรือขายไม่ได้ได้ราลวัลหรือเปล่ามันจะไม่เกี่ยวกันเพราะขณะที่เรานั้นทำเราได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการที่มีชีวิตอยู่หรือด้านคุณค่าทางสัจจะมันก็เลยทำให้เราไม่เอาคุณค่าภายนอกหรือมูลค่าเข้าไปเป็นตัวตัดสินความเข้าใจตัวนี้

คุณค่าแรกมันไม่ใช่ตรงนั้นแต่เราก็จะทำมันด้วยความรู้และการเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในสัจธรรมจริงๆส่วนผลพลอยได้ที่เราประสบความสำเร็จหรือสังคมยอมรับหรือมีคนซับพอร์ตซึ่งมันก็เป็นผลที่ตามมาการสร้างสรรค์คือชีวิตถ้าเราใช้คำว่าศิลปะคือการสร้างสรรค์ชีวิตมันก็คือศิลปะ  ศิลปะคือการสรร้างสรรค์ ศิลปะนั้นมันคือชีวิต