ประวัติพระพุทธเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช

ประวัติพระพุทธเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช

            อย่างที่ทราบกันดีตามหนังสือเรียนว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นเจ้าชายที่อยู่ในปราสาทราชวังซึ่งพ่อแม่ได้มีการสร้างวางให้ถึง 3 ฤดูเพื่อที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ทรงไม่เบื่อหน่ายและจะได้เห็นแต่ของสวยๆงามๆแต่เมื่อพระองค์ได้มีอายุมากขึ้นจนครบ 29 ปีเจ้าชายสิทธัตถะก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆพระองค์จึงได้ชวนคนสนิทนั่งรถออกมานอกวังทำให้ได้เห็นว่าด้านนอกของวังนั้นมีคนหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บ  คนตาย     หรือแม้แต่เด็กเล็กๆจึงทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งธรรมดาของโลกที่เกิดขึ้นได้และคนทุกคนต้องล้วนผ่านช่วงเวลาดังกล่าวด้วยกันทั้งหมด

รวมถึงแม้แต่ตัวของพระองค์เองด้วยซึ่งพระองค์มองว่าคนทุกคนจะต้องมีการเกิดมีการโตมีการเจ็บและสุดท้ายก็จะเป็นการตายวนเวียนแบบนี้อยู่เรื่อยไปและไม่มีใครที่จะสามารถหยุดวงเวียนเหล่านี้ได้ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่นั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเป็นมายาที่ถูกสร้างขึ้นมาหลอกล่อและเมื่อกาลเวลาผ่านไปยังไงซะตัวพระองค์เองก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ซึ่งพระองค์คงจะต้องมีการเจ็บป่วยและต้องตายในที่สุดดังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้คิดหาทางที่จะให้ตนเองไม่เกิดความทุกข์ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดขึ้นได้ว่า

ทางเดียวที่จะให้พ้นทุกข์นั้นก็คือต้องเป็นการออกบวชนั่นเองดังนั้นประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงของการออกบวชนั้นจึงเป็นช่วงที่พระองค์มีอายุครบ 29 พรรษา ซึ่งการออกบวชในครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้สละราชสมบัติยกให้กับลูกและภรรยาและได้ทิ้งลูกและภรรยาเพื่อออกมาเป็นนักบวชโดยถึงแม้ว่าภรรยาและลูกจะห้ามปรามและอ้อนวอนอย่างไรพระองค์ก็ไม่สนใจยังคงยืนยันที่จะออกมาครองตัวเป็นสมณะซึ่งในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้บวชเป็นพระสมใจ โดยสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะใช้เป็นสถานที่ในการบวชหรือตัดผมของตนเองนั้นก็คือตรงแม่น้ำอโนมานทีโดยหลังจากที่มีการตัดผมเรียบร้อยแล้วเจ้าชายสิทธัตถะ

ก็เปลี่ยนชุดเป็นผ้าซึ่งถูกย้อมมาจากยางไม้ทำให้สีของผ้านั้นออกเป็นสีคล้ายๆกับเปลือกไม้น้ำตาลน้ำตาลหลังจากที่มีการบวชให้ตนเองเรียบร้อยแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็ไล่ให้คนขับรถม้ากลับไปอยู่ในวังเหมือนเดิมซึ่งพระองค์ตั้งใจที่จะออกผนวชคนเดียวเพื่อแสวงหาการปลดทุกข์โดยพระองค์จะอาศัยนั่งบำเพ็ญศีลภาวนาใต้ต้นไม้และเดินทางไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะมุ่งหน้าไปที่แคว้นมคธ เพื่อหาวิธีที่จะทำให้ตนเองพ้นทุกข์ให้ได้