ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา

       สำหรับปี พ.ศ. 2563 นี้  วันวิสาขาตรงกับวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม ซึ่งเราจะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาทุกปีโดยให้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 แต่เชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่าวันที่สาขานั้นมีความสำคัญต่อศาสนาพุทธ

ซึ่งเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสากันอีกครั้งหนึ่งโดยวันวิสาขานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิด  พระพุทธเจ้าตรัสรู้   รวมถึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานซึ่งทั้ง 3 วันนี้  เกิด  รู้  และตายเป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงเป็นวันเดียวกันได้ดังนั้นจึงได้มีการรับเอาเป็นวันนี้ถือเป็นวันสำคัญระดับสากลโลกซึ่งมีการรองรับจาก 16 ประเทศทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธได้แก่ประเทศไทย  ประเทศศรีลังกา  ประเทศอินเดีย   ประเทศเนปาล   ประเทศพม่า   และยังมีอีกหลายประเทศรวมอยู่ในนี้

ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16 ประเทศด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นในวันวิสาขบูชาโดยปกติแล้วประชาชนก็จะพากันไปทำบุญใส่บาตรในช่วงเวลาเช้าและช่วงปลายๆก็จะมีการฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ช่วงเวลาใกล้ค่ำก็จะมีการไปเวียนเทียนที่วัดซึ่งกิจกรรมแบบนี้มีการจัดขึ้นมาโดยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินท

ร์ซึ่งมีการจัดพิธีกรรมนี้ครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โดยในครั้งนั้นเป็นการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่อย่างมากโดยมีการจัดงานกฐิน 3 วัน 3 คืนไปทีเดียวแต่สำหรับในปีนี้นั้นเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศออกมาขอร้องให้ประชาชนไม่เดินทางไปเวียนเทียนที่วัดแต่แนะนำให้เป็นการเวียนเทียนผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางทีวีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงประมาณ 19:00 นของวันที่ 6 เดือนพฤษภาคมโดยจะมีพระสงฆ์นำเวียนเทียนถ่ายทอดสดให้ชมกันซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีจากทางทีวีได้

         สำหรับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นมักจะให้เชื่อว่าให้เรายึดหลักของอริยสัจ 4 นั่นก็คือ ทุกข์   สมุทัย    มรรค

ซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนนี้มีมาตั้งแต่ช้านาน  โดยคำสอนมุ่งเน้นให้ผู้คนพ้นทุกข์ซึ่งการเรียนหลักอริยสัจ 4 นี้จะมีการระบุในการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและนำมาใช้มาปฏิบัติได้ในชีวิตจริงโดยในวัน วิสาขบูชานี้หรือไงว่าเป็นวันหยุดของทางราชการ

ซึ่งมีหลายประเทศที่เปิดให้ประชาชนหยุดทำงานเพื่อไปทำบุญอันได้แก่ประเทศอินเดีย   ประเทศ Myanmar     ประเทศศรีลังกา   ประเทศสิงคโปร์   ประเทศอินโดนีเซียแวะประเทศไทย สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานั้นเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ทางเข้าrb88